Kemal Bey Ecnebileri Memnun Etmek İçin İdam Edilen Türk

Kemal Bey Ecnebileri Memnun Etmek İçin İdam Edilen Türk; Namuslu ve vatansever bir Türk devlet görevlisinin işgal edilmiş bir Başkentte, yabancıları memnun etmek için idam edildiği gün. 10 NİSAN Osmanlı Devleti 1. Cihan Harbi’ne girince, Türk askerini Yemen’den Galiçya’ya uzanan geniş sahaya sürdü. Kimileri bu vaziyeti fırsat belledi. İngiltere ve Rusya, Osmanlı Devleti’ni ayrılabilmek için Ermeni ayrılıkçılara silah ve para verince Ermeni çeteleri başkaldırı ilan etti.

Kemal Bey Ecnebileri Memnun Etmek İçin İdam Edilen Türk

Ecnebiler Köyleri Yağmalayıp Tecavüz Ediyordu

Türk Askeri cephede düşmanla vuruşurken, Amerikan misyoner mekteplerinde teşkilatlanan Ermeni çeteler cephe gerisinde bulunan köyleri yağmalamaya, bayanlara tecavüz etmeye ve yaşlıları katletmeye başladı.Anadolu’da çıkarılacak başkaldırı sayesinde ordu iki ateş arasında kalacak, böylece Azerbaycan’dan Doğu Anadolu’ya uzanan geniş bir Ermenistan devletinin önü açılacaktı.
O dönemin pkk‘sı Taşnak ve Hınçak terör örgütleri bu projenin organizatörlüğünü üstlenmişti. Teşkilatlar Anadolu’da kırıma başladıktan sonra Azerbaycan’da harekete geçmek için İngilizlerden izin istedi.Fakat Lord Curzon şiddetke red ederek müsade etmedi. Tüm birlikler Anadolu’da bir araya gelmeli ve tasarı asla sekteye uğramamalıydı. Aksi halde İngilizler Büyük Ermenistan için verdiği takviyeyi keserdi.

Kemal Bey Ecnebileri Memnun Etmek İçin İdam Edilen Türk

24 Nisan’da Ermeni Terörüne İndirilen Balyoz

Devlet kırıma ani bir refleksle müdahale etti. 24 Nisan 1915’te Taşnak ve Hınçak terör örgütlerinin idareci kadroları hapsedildi ve tutuklandı. Devletin 24 Nisan’da Ermeni terörüne indirdiği balyoz, güya soykırımı anma günü olarak kutlanıyor. (Sorunu kavrayın)Ermeni terör örgütlerinin 250 idarecisi hapsedildikten sonra Sıra kırımcılara geliyordu. İhtiyat olarak Mayıs 1915′te Ermeni popülasyonunun artışı neticesinde, Haziran ayı itibariyle lüzumlu göçler başlatıldı. Göç ettirilen Ermeni kafilelere vahim ermeni çetecelerce saldırılar oldu.Ermeni terörünün başlattığı kırımlara Anadolu ulusu tepki gösteriyordu. Eğer göç olmasaydı, çok daha kanlı hadiseler patlak verilebilirdi. Gerekli göç emirlerinden biri de Eylül 1915’ye Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine verildi.

Kemal Bey Ecnebileri Memnun Etmek İçin İdam Edilen Türk

Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal bey

Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal bey, bakanlığın direktifini harfiyen uyguladı. Kısa vakit içerisinde Ermeni terörünün parçalayıcı eylemlerinin üstesinden gelindi. Fakat 1917 senesine gelindiğinde Osmanlı devleti savaşı kaybetmeye başladı.Mağlubiyetin tesiriyle başlayan siyasi baskılar neticesinde lüzumlu göç kanununu uygulayan bürokratlara tek tek dava açıldı. O sırada İzmit’te vazife yapan Mehmet Kemal bey sarihe(Açığa) alındı. Ermenilere zulmetmekle yargılanıyordu.Bir yıl sonra savaşın seyri daha da kötüye gitti. Doğu Anadolu Rus işgaline maruz kaldı. Rus destekli cani Ermeni çeteleri bölgede terör estirmeye yakıp yıkıp yağmaya başladı. O sıralar İstanbul ise İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edildi.İstanbul’un işgalinin ardından İngiliz Dostları Cemiyeti ve Ermeni Dostları Cemiyeti yaygaraya yalan yanlış kışkırtmalara başladı: Ermenilere sözde soykırım uygulanmıştı diretmesi yalanı ortaya koyuldu. İşgalci İngiliz ordusunun da nüfuzunu arkasına alan Ermeni ve İngiliz Dostları Cemiyeti , Mehmet Kemal beyi hedef göstermeye başladı.24 Nisan 1915’te hapsedilen terör örgütü azaları tek tek özgür bırakılmış, İstanbul’u işgal eden İngilizlerin yanında takviye olarak yer almıştı. İntikam istiyorlardı. Teslimiyetçi Damat Ferit hükümetine baskı yapmaya başladılar. Emelleri Osmanlı bürokratlarını suçlamaktı.

Kemal Bey Ecnebileri Memnun Etmek İçin İdam Edilen Türk

Damat Ferit Paşa’nın İHANETİ

Pek çok bürokrat Ermenilere soykırım yapmakla yargılanacak, Hüküm giyecek hapse atılacak ve böylece devletin soykırım yaptığı resmen kabullendirilecekti. Böylece Türkler soykırımcı bir ulus olarak tanınacak, yüklü tazminatlarla karşı karşıya kalacaktı. Hükümet, Ermeni terör örgütlerine diz çökmüştü.Damat Ferit Paşa İngilizlerin baskısı karşısında Osmanlı bürokratlarına karşı yapılan sözde soykırımdan Kemal bey’in sorumlu olduğunu kabul etti. Bunun üzerine Mehmet Kemal bey 7 Ocak 1919’da vazifeyi başındayken tutuklandı.İstanbul’da getirildi ve tutuklandı.

Suçlamaların yapılması için Divan-ı Harp heyetti. Ermeni terör örgütleri pek çok palavracı tanık bulup YALAN yanlış delil ve tanık üretti. Mehmet Kemal bey ise kendisini koruyacak bir avukat bulamıyordu.
İmdadına Avukat Sadettin Ferit bey yetişti. En güç zamanında Mehmet Kemal’in imdadına yetişen Avukat Sadettin Ferit bey o sıralarda İstanbul’da bulunan başka birinin daha avukatlığını yapıyordu. O şahıs, kim miydi?

Kemal Bey Ecnebileri Memnun Etmek İçin İdam Edilen Türk

Harp Divanı, Ermeni terör örgütünün arzuladığı biçimde ilerlemeyince bu kez devreye İstanbul’daki İngiliz komiseri girer. Duruşma reisi Hayret Bey baskı altına alınıp zorla istifa ettirilir. Onun yerine Ermeni terör örgütlerinin istediği Nemrut lakaplı ermeni asıllı Mustafa Paşa hakimliğe getirilir.Nemrut lakaplı Mustafa Paşa satılmış biriydi. Osmanlı üniforması ile İngilizlere hizmet ediyordu. Onların direktifi yönünde suçlamayı kısa zamanda bitirdi. Son mahkemede Mehmet Kemal‘i idam cezasına çarptırdı. Kararı söylediği sırada mahkeme salonunda çığlıklar ve sevinç nidaları kıyameti koptu.Bu ermeni terörünün TÜRK’e karşı ilk zaferiydi.Tarihe de böyle geçti.

Ve Şeyhülislam Müslüman Katline Ferman Verdi

İffetli ve gururlu bir devlet adamı olan Mehmet Kemal, Ermeni terör örgütlerinin hevesi, İngilizlerin baskısıyla bir Osmanlı mahkemesinde yapılan duruşmasında daha evvel salıverilme kararına karşın, idam cezasına çarptırılmıştı.Cezanın uygulanması için padişahın onayı gerekiyordu. Mehmet Kemal bey devletinin kendi idamını onaylayacağına olasılık vermiyordu.
Dosya padişah Vahdettin’e çıktı. Vahdettin kararı onaylamakta kararsız kalmak zorunda kaldı ve şeyhülislama gönderdi.Şeyhülislam Mustafa Sabri önüne gelen dosyaya kısa vakitte “uygundur” fetvası verdi. Şeyhülislam fetvayı verince padişah da idamı onayladı.Koca Osmanlı… Gururlu bir bürokratını idam etmek isteyen Ermeni çetelerine boyun eğmiş, işgalcisini hoşnut etmek için onay vermiştir.Karar 7 Nisan’da onaylandı. Aynı gün haberi duyan Mehmet Kemal kararı duyunca olduğu yeredevrildi. Ermeni terör örgütü azaları caddelerde bu haberi kutluyor, bir ayaklanma olmaması için idamın şipşak uygulanmasını istiyordu.

Kemal Bey Ecnebileri Memnun Etmek İçin İdam Edilen Türk

Mehmet Kemal bey 8 Nisan’ı mahpusta geçirdi. Babası ile görüştürülmüyordu. Çocuklarını görememişti. Ne zaman asılacağını öğrenmiyordu. Tek bildiği artık yolun sonuna geldiğiydi.
10 Nisan sabahı mahpustan çıkarıldı. Öğrenmediği bir yere götürülüyordu. Acaba kurtarılıyor muydu?Gözünü açtığında Beyazıt Meydanı’ndaydı. Darağacı kurulmuştu. Yüzlerce işbirlikçi hain’in kendisine hakaretler yağdırdığını gözlüyor ve dinliyordu. Memurlar tarafından idam sehpasına götürüldü. Her şey sona ermek üzereydi Mehmet Kemal bey için.

Mehmet Kemal bey İdam Sehpasına Çıktığında son Sözlerini Meydanda Bulunan az Sayıdaki Müslümanlara Haykırdı

Beyazıt meydanında çok az müslüman vardı. Zira hadise çıkmaması için infaz gizli saklı yapılacaktı. Yalnızca ermeni terör örgütü yandaşlarına ve ingilizlere haber verilmişti. Babasının bile idamdan haberi yoktu. Mehmet Kemal bey idam sehpasına çıktığında son laflarını alanda bulunan çok az sayıda gördüğü müslümanlara bağırdı: ECNEBİLERE yaranmak için beni asıyorlar. Çocuklarımı Türk ulusuna EMANET ediyorum.

Kemal Bey Ecnebileri Memnun Etmek İçin İdam Edilen Türk

Bu esnada orada bulunan Adalet Bakanı müsteşarı, Sait Molla “Asın bu adiyi, söyletmeyin, sallandırın” diye bağırdı. Bunun üzerine infaz memuru sehpayı devirdi. Mehmet Kemal bey Müslüman ermeni sevici HAİNLERCE ŞEHİT edildi.
Meydanı sevinç çığlıkları kapladı. Herkes çılgınlar gibi alkışlıyordu.

O sırada bölgede bulunan Arif bey (BABASI) hengamenin geldiği yere doğru gitti. Alana vardığında darağacında gördüğü cansız beden oğlu Mehmet Kemal’di. Yanına koştu. Sarıldı. Ağladı. Ceketinin cebinde bulduğu son mektubunu aldı ve oğlunu uğurladı.Mehmet Kemal‘in Kutsal cansız bedeni gömülürken, kentin Anadolu tarafında bulunan bir paşa, Anadolu’ya geçip direnişi başlatmak için hazırlıklarını yapmaya başlamıştı.Mustafa Kemal Paşa bir süre sonra Anadolu’ya geçmiş milleti ve orduyu örgütleyerek, üç sene sonra vatanı kurtarmıştır. 11 Ekim 1922’de İngilizlerle mütareke imza atıldıktan sonra meclisin yaptığı ilk konuşmasında Mehmet Kemal’i anımsamak ve hatırası önünde saygı duymak oldu.

Kemal Bey Ecnebileri Memnun Etmek İçin İdam Edilen Türk

Tam 110 yıl önce 9 Nisan 1909da ilk 15 Temmuz olan gerici Yobaz İngiliz destekli 31 Mart ayaklanması gerçekleştirilmiş ve Şanlı Türk Ordusu irticayı ezmişti.Bitmiş bir devlet, onursuz şakşakçılar, kendini vatana feda etmiş bir KAHRAMAN… Nur içinde yat Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey

Paylaş
error0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Login

Register | Lost your password?