AK-pkk’nın Rabia Gerçeği

AK-pkk‘nın Rabia Gerçeği;Rabia Arapça’da dördüncü anlamına gelir. Öyle zannedildiği gibi kutsal ve anlamlı bir isim değildir.Çünkü sapkın Arap kültüründe, kız çocukları insandan sayılmazdı havyan kadar değerleri olmadığı için, kızı olanlar kızlarına isim vermezlerdi cahiliye döneminde öldürülen çocukları hatırlayın numara verirlerdi.Vahide isim değildi, birinci demekti. İlk doğmuş kız çocuğuna verilen numaraydı Saniye ikinci demekti, ikinci kızı olana verilen numaraydı.

AK-pkk’nın Rabia Gerçeği

Selase ve Bite isimleri üçüncü demekti, üçüncü dünyaya gelen kızlara verilen numaraydı.Rabia da dördüncü demekti, dördüncü doğan kıza verilen numaraydı.Bizimkiler de Rabia’yı oldukca kutlu ve oldukça dini içerikli bir ad varsayırlar. Öğrenmiyorlar ki Araplar, insandan saymadığı ve ad vermeye ihtiyaç görmediği kız çocuklarına işte bu biçimde numara takarlardı, tıpkı arabalara takılan plakalar eş şekilde.

AK-pkk’nın Rabia Gerçeği

Arap Sevicilik Had Safhada

Dünya kurulduğundan bunca zamana kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömen kültüre haiz tek ulus olma özelliğini taşıyan AK-pkk nın aşık olduğu soysuz Araplardı.Peki o çağlarda biz nasıldık? Biz Türkler kız çocuklarına, kadınlarına değer veren, oba da ocakta sözü geçen,boyları yöneten yeri geldiğinde HAN olarak onları önemseyen, insan yerine koyan, komutanlar ve hakanlar yetiştiren analara sahip tek tanrılı dine mensup bir millettik.Ve insan hakları açısından da modern ve uygar kültürün örneklerini vermiş modern uluslardandık.Örneğin UYGUR DEVLETİ !

AK-pkk’nın Rabia Gerçeği

Türk Çocuğuna Arap İsmine Gerekçe Kur-an

AK-pkk lı Siyasal islamcılar gibi ki Tabii ki de isteyen, çocuğuna istediği adı verebilir.Ne dir bu arap yaltaklığı, anlamı dördüncü olan üstelik Arapça bir adı vermek yerine niçin kendi öz türkçe olan dilimizden misal alarak daha anlamlı adlar vermeyelim? Tomris, Gökçe, Aytalina, Ülkü, Umay, Almila benzer biçimde binlerce Türkçe ad var.

Çocuğa bu isimleri dercetmek kimseyi İslam’dan çıkarmaz.Bu sapkın bir zihniyettir. Abdullah adı bile İslam’dan evvel vardı. İslam‘la gelmedi. Peygamberin babasının adı Abdullah idi ve Abdullah, Muhammed henüz peygamber olmadan önce ölmüştü.

AK-pkk’nın Rabia Gerçeği

Ahlak ve Soy İlişkisi

Benzer şekilde diğer isimler Hatice, Merve, Osman gibi isimler de İslam’la birlikte gelmedi. Bunlar zaten Mekkeli putperestlerin ya da Hanif din mensuplarının çocuklarına verdikleri yaygın isimlerdi.Çocuğa koyulacak isim onun bütün ruhuna ve kişiliğine sirayet eder.Öyleyse kız çocuklarınızı bir numaradan ibaret gören bu Arap isim geleneğini neden yaşatıyorsunuz?AK-pkk lılar Araplaşma sevdanız sebebi nedir ?

“Ahlakın meydana gelmesinde en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlakı, soyunun karışması ile değişebilir.” – Hüseyin Nihâl Atsız

Paylaş
error0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Login

Register | Lost your password?